Varmepumper

Opsætning af nye varmepumper til energioptimering

Varmepumper (vand/luft) virker på samme måde som et køleskab - i varmepumpen bare med omvendt fortegn, så huset og brugsvandet bliver opvarmet. Væsken i anlægget trækker varme ud af den udvendige luft, og afgiver varmen inde i huset. Luft til vand-varmepumpen opvarmer brugsvandet i varmtvandsbeholderen og vandet i varmeanlægget, som cirkulerer rundt i radiatorerne. Luft til vand varmepumpe fungerer rigtig godt sammen med gulvvarme.
Energiregnskabet ved varmepumper er omkring tre gange bedre end ved elvarme og ældre oliefyr. I forhold til ældre gasfyr kan der også være væsentlige besparelser at hente. Luft/varmepumper er CO2-neutrale, og dermed bliver miljøet også tilgodeset.
Vi er leverandører af Vølund kvalitetsanlæg.
Kontakt os for en beregning af din besparelse ved udskiftning til varmepumpe!

Aunslev VVS ApS - Lyøvej 6 - 5800 Nyborg - Email: